وبسایت رسمی انجمن شرکت‌های بیمارستان ساز ایران

اخبار انجمن

حضور انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران در ششمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی که در تاریخ 23تا 26آذر ماه سال 1400 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

در راستای ارتقای ظرفیت پیمانکاری شرکتهای عضو، رفع ابهامات، کاهش مراجعات و مکاتبات متعدد، به نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت ارتقاء رتبه یا اخذ گرید در رشته های جدید، انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران دوره آموزشی راهنمایی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران را برای مخاطبان تخصصی این حوزه (شرکت‌های پیمانکاری عضو) در تاریخ 6 اسفند  1399 در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران برگزار نمود.

جلسه هم اندیشی مشاوران عضو انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران و بررسی مشکلات حوزه مشاوره در تاریخ 05/06/99 برگزار شد.
مجمع عمومی سالیانه

مجمع عمومی سالیانه

دومین جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران با حضور اعضاء و نماینده اتاق بازرگانی در تاریخ 27 خرداد 1399 درمحل ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران