ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

اخبار بازدید: 19

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران و در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. انجمن شرکتهای بیمارستان ساز نیز در این نمایشگاه حضور داشت. 

 

 

چاپ

Related Articles