گزارش نمایشگاه بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی

زمان برگزاری: مورخ 7 و 8 مهرماه 1398

مکان برگزاری: سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

عطف به دعوتنامه شماره 2173966/110-1618 مورخ 28 خردادماه 1398 ارسالی از طرف آقای دکتر شکرچی زاده رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس کنفرانس ، در خصوص حضور در کنفرانس و نمایشگاه جانبی بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی که در تاریخ 7 و 8 مهرماه در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد، چگونگى حضور انجمن در جلسات مورد بحث قرار گرفت و به منظور شناسايى و معرفی بیشتر انجمن، مقرر شد اين مشارکت با حضور انجمن در نمایشگاه و زیر مجموعه های آن و همچنین با ارائه مقاله و سخنرانی انجام پذیرد. مراتب به شرکتهای عضو اعلام و 15 شرکت جهت حضور و مشارکت در کنفرانس و نمایشگاه جانبی اعلام آمادگی نمودند. به همین منظور قراردادی به مبلغ 1،661،000،000 ریال با شرکت تعاونی پژوهشگران رایانگان فردیس بعنوان مجری برگزاری کنفرانس منعقد گردید و 15 شرکت آمادگی خود جهت پرداخت سهم هزینه های اجاره غرفه و غرفه سازی را اعلام نمودند. 

شرکتهایی که جهت حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی نمودند به ترتیب الفبا:

1- شرکت آذر یورد تبریز                              2- شرکت بنای راستین                3- شرکت تابان شهر

4- شرکت راه و ساختمان 142                    5- شرکت رس                            6-شرکت رکیندژ

7-شرکت رهگا                                         8- شرکت ساید بتن                     9-مهندسین مشاور شورا           

10-مهندسین مشاور گروه 4                       11-شرکت گوپله                          12-مهندسین مشاور ماهر و همکاران

13-مهندسین مشاور نوی                           14-شرکت وزان                           15- مهندسین مشاور همگون

در این خصوص غرفه سازی شرکتها به صورت یک شکل و تیپ انجام گرفت و برای هر شرکت متراژ 9 مترمربع در نظر گرفته شد. عملیات اجرای غرفه سازی با طرح ارائه شده از طرف شرکت گروه 4 و با اجرای شرکت راهکار تجارت بلوط با قراردادی معادل مبلغ 678،000،000 ریال در موعد مقرر انجام پذیرفت.

 

عکس مراحل غرفه سازی نمایشگاه

برای هر یک از شرکتها تعداد دو عدد لایت باکس جهت معرفی و درج نمونه کارها در نظر گرفته شده بود که با طرح مورد نظرشان ، در غرفه ها نصب شده بود.

نمونه غرفه های اجرا شده

همچنین بازدیدهای متعددی از طرف مدیران ارشد دولتی و خصوصی درحوزه ساخت و بهداشت و درمان از غرفه ها انجام پذیرفت. از جمله بازدید آقای مهندس علیزاده معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری به همراه آقایان مهندس منصوری و مهندس محبت خواه و تعدادی از مدیران و کارشناسان آن سازمان محترم و هیات همراه از غرفه ها ها بازدید داشته اند.

 

بازدید جناب آقای مهندس جاوید علیزاده مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران و آقای مهندس سازگاری

 

 

همچنین تعدادی از مدیران دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران و مسئولین اجرایی وزارت راه و شهرسازی و سازمان مجری، مدیران و مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعدادی از کارشناسان حوزه ساخت بیمارستان و تعدادی از شرکتهای تامین کننده تجهیزات بیمارستانی نیز انجام پذیرفت و در نشست هایی با حضور آنها شرایط همکاری و بهبود عملکرد های طرفین بررسی گردید.

در جریان برگزاری نمایشگاه نشست های غیر رسمی نیز با حضور مدیران و همکاران برگزار شد و مدیران شرکتهای مشاور و پیمانکار به تبادل نظر پرداختند.

در طول دو روز برگزاری نمایشگاه و کنفرانس ، مباحث مختلف علمی در باب موضوع کنفرانس در قالب سخنرانی، ارائه پوستر، مقالات و میزگردهای تخصصی مطرح و ارائه گردید. تعدادی از کارشناسان از شرکتهای عضو انجمن نیز به ارائه مقاله و سخنرانی پرداختند.

 همچنین در روز اول کنفرانس، میزگرد حرفه ای با موضوع فرصت ها و چالش هاي ساخت بيمارستان هاي تاب آور در كشور و با حضور دبیر کنفرانس آقای دکتر اثنی عشری و مدیران شرکتهای مشاور و پیمانکار متخصص در این زمینه برگزار شد. در این میزگرد آقای مهندس بادامیان و سرکار خانم مهندس نوربخش نیز بعنوان نمایندگان کارفرما حضور داشته اند و از طرف انجمن نیز آقایان مهندسین گوهرگانی رئیس انجمن و مدیرعامل شرکت گوپله،  احمدی نایب رئیس هیات مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت رکیندژ، ، تخم پاش خزانه دار انجمن و مدیرعامل شرکت رس، محانی عضو هیات مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت گروه 4، قرشی عضو هیات مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت شورا، شجیعی عضو هیات مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت نوی، ذوالفقاری مدیرعامل شرکت تابان شهر و عضو انجمن، احمدی مدیرعامل شرکت واریان و عضو انجمن، کرباسیون مدیرعامل شرکت همگون و عضو انجمن و رحیمیان مدیرعامل شرکت پی خاک بوم حضور داشتند.

خلاصه مباحث این میزگرد ودرخواست های انجمن به شرح ذیل می باشد:

1- حذف و یا بهبود برگزاری مناقصه نحوه انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط و انتخاب آنان با توجه به نوع، حجم مالی و ظرفیت ، زیربنا و کیفیت  مورد نظر هریک از بیمارستان ها، با منظور نمودن سوابق، تجربیات و همچنین پایش کیفیت کارهای گذشته شرکت های مشاور و پیمانکار

2- تعیین برآورد واقعی هزینه عملیات اجرایی بیمارستان به منظور تعیین مبنای حق الزحمه پیشنهادی مشاوران در زمان برگزاری مناقصه  

3- موافقت و انجام اقدامات مؤثر جهت تهیه فهرست بهاء خاص بیمارستان ها با توجه به تخصصی و خاص بودن آیتم های اجرایی بیمارستان در مقایسه با سایر ساختمان ها

4- تهیه و تکمیل آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط با طراحی و اجرای بیمارستانها

5- تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نگهداری بیمارستانها پس از تحویل با استفاده از شرکتهای رتبه بندی شده سازمان مدیریت

6- استفاده از خدمات مشاور در انجام تعمیرات بیمارستانها پس از تحویل و تهیه آیین نامه ها و ضوابط مربوط به آن

7- با عنایت به اینکه تطویل زمان اجرای پروژه ها که عمدتاً ناشی از عدم تامین به موقع اعتبارات می باشد، موجب وارد شدن  صدمات غیرقابل جبران و کاهش کیفیت اجرا می گردد، از جمله بدلیل استهلاک ساختمان و تاسیسات و همچنین با توجه به این که تغییر استانداردها و نیازمندیهای جامعه در طی چند سال، موجب شده 

 بیمارستان های ساخته شده در اکثر موارد در زمان اتمام پروژه با استانداردها و نیاز های روز جامعه مطابقت نداشته باشد؛  ضروری است نسبت به برنامه ریزی دقیق جهت پیش بینی بودجه واقعی و تامین به موقع هزینه های اجرایی، اقدام موثر مبذول گردد به نحوی که مشکل فعلی تطویل چندین ساله ساخت بیمارستانها برطرف شود.

در راستای برگزاری میزگرد و عدم حضور مدیران محترم اجرایی کشور در زمان این میزگرد که طبق برنامه قبلی مقرر بود در جلسه حاضر باشند، خلاصه مباحث مطرح شده در میزگرد به صورت مکتوب به مدیران محترم به شرح ذیل ارسال و انجمن مجدداٌ آمادگی خود را جهت همکاری با آنها اعلام نمود.آقايان مهندس قانع فر ریاست محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس حسینی معاونت محترم امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس علیزاده معاونت محترم وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، مهندس ساکی مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، مهندس احمری مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

در مراسم اختتامیه کنفرانس و نمایشگاه نیز زمانی جهت سخنرانی اختتامیه به نماینده انجمن اختصاص داده شد که آقای مهندس شجیعی به نمایندگی از انجمن نقطه نظرات خود را در نقش و تاثیر برگزاری این کنفرانس ها و رویارویی طراحان و سازندگان بیمارستانها با مدیران ارشد دستگاههای اجرایی نظام در حوزه ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی بیان نمودند و مشکلات و چالش های پیش رو اعضاء انجمن را به اطلاع آنها رساندند.

در پایان امید است با بيان مشكلات مشاوران وپيمانكارن از کانال انجمن درجلسات متعدد طی این دو روز با عوامل اجرایی کشور از جمله آقاى مهندس شكرچى زاده وآقاى مهندس عليزاده و سایر مدیران و مطالب ارائه شده در ميزگرد بررسی فرصت ها و چالش هاي ساخت بيمارستان هاي تاب آور درکشور و بيانیه پايانى بعنوان راهكاری جهت دسترسى به بيمارستانهاى تاب آور مفید واقع گردد.

 

 


چاپ   ایمیل

Related Articles