پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی

حضور انجمن شرکتهای بیمارستان ساز ایران در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی که در تاریخ 26 تا 29 آذر ماه سال 1398 در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار گردید.

 


چاپ   ایمیل

Related Articles